H. Cenk Dereli Kimdir?

İzmir, Türkiye'de doğdu; İzmir Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. 2007 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ndeki lisans eğitimini, 2010 yılında yüksek lisans eğitimini, 'Kentsel Mekanda Gündelik Yaratıcılık' adlı, kentlinin gündelik hayata ve kentsel mekana yaratıcı katkılarını araştıran tez ile tamamladı. Slovenya ve İstanbul Tasarım Bienallerine işleri ile katıldı Parson-Paris Creative Residency Programına seçildi. Atölye, seminer, yarışma ve tasarım buluşmaları düzenliyor, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde doktora çalışmalarına devam ediyor, kurucusu olduğu NOBON markasını yönetiyor.

Born in İzmir, Turkey. After his graduation from Izmir Bornova Anadolu High School, in 2007 he finished under graduate program in Istanbul Technical University Architecture Faculty, Architecture Department. In 2010 he achieved his masters degree with the thesis 'Everday Creativity in City-Scape' that examines the city dwellers creative contributions that shape the everyday life and urban space. With his works, he take part in Slovenia and Istanbul Design Biennales. In 2011, he had been selected to the Parsons Paris Creative Residency Program. He organise workshops, seminars, design competitions, events and manages the NOBON brand.

#hcenkdereli #cenkdereli #nobon #pechakuchanightizmirvol1

Archive